Wat zijn de kosten?

U krijgt maandelijks een rekening van mij over de post. Ik hanteer de volgende tarieven:

- Intake gesprek                                                                                            € 50,00

- Remedial teaching (per 45 minuten)*                                              € 50,00

- Oudergesprek                                                                                             € 50,00

- Gesprek met leerkrachten op de school van uw kind                € 50,00 

 

* Contact via de mail en telefoon met ouders en/of leerkrachten hoort bij de RT en wordt niet apart gefactureerd.