Remedial Teaching

Waar kan ik bij helpen

Begeleiding is mogelijk voor alle schoolse vaardigheden. Niet alleen de cognitieve vakken (taal/spelling/technisch lezen/begrijpend lezen/rekenen) maar ook:

·        Concentratie- en werkhoudingsproblematiek

·        Structuur en planning aan leren brengen

·        Problematieken die te maken hebben met ADHD/ADD/ASS

·        Werken aan het zelfvertrouwen

Het gaat regelmatig ook om een combinatie van verschillende thema’s. Kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool en soms ook de eerste klas van de middelbare school, zijn welkom.

Persoonlijk contact opnemen

Het eerste contact tussen ouders een mijzelf wordt veelal telefonisch gelegd. U kunt mij uitleggen wat uw zorg rondom uw kind is en ik kan aangeven welke mogelijkheden ik kan bieden. Na dit eerste contact is de volgende stap het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Een intakegesprek kan zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden. Ook contact leggen via de e-mail behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Het intakegesprek

Dit intakegesprek houd ik met u, de ouders (één van beide ouders kan uiteraard ook). Uw kind is hier niet bij aanwezig. Ik vraag u namelijk naar de problemen die uw kind ondervindt. Voor mij zou de aanwezigheid van uw kind een onmiddellijke achterstand in het contact tussen ons kunnen zijn. Een positief contact tussen uw kind en mijzelf is de basis voor een goede samenwerking. Uw kind heeft succeservaringen nodig.

Tijdens dit gesprek informeer ik, aan de hand van een vragenlijst, naar de ontwikkeling van uw kind van jongs af aan. Vooral u zult aan het woord zijn, u kent uw kind het best. Als u schriftelijke informatie over uw kind heeft dan vraag ik u dit mee te nemen naar het intakegesprek. Als uw kind onderzocht is door bijvoorbeeld de onderwijs advies- of schoolbegeleidingsdienst, of een particulier bureau dan vraag ik u ook deze gegevens mee te nemen. Een inzicht in het leerlingvolgsysteem van de school van uw kind is voor mij erg prettig. Juist ook de schoolrapporten en de schriftjes van uw kind verschaffen mij veel informatie.

 
Door middel van dit intakegesprek wordt het duidelijk wat de hulpvraag is en of ik voldoende informatie van u heb gekregen, of dat verder pedagogisch-didactisch onderzoek gewenst is. Vervolgens maken wij afspraken ten aanzien van de RT.

Voortgang monitoren

Samenwerken en open communicatie tussen de ouders, de RT en school werkt heel stimulerend. Communicatie kan in verschillende vormen en op verschillende momenten plaatsvinden. Dit gebeurt altijd na toestemming van de ouders. Indien gewenst kan ik uitgebreider contact opnemen met de leerkracht(en) door middel van een telefoongesprek, e-mail of eventueel een bezoek aan de school.

Praktische zaken

De RT vindt plaats in mijn praktijk in Leiderdorp. Leerlingen komen meestal onder schooltijd naar mij toe, maar enkele momenten na schooltijd zijn ook bespreekbaar. De kinderen zijn over het algemeen maximaal 1 uur afwezig op school (45 minuten RT en tweemaal 5 minuten fietsen). De ervaring leert dat de gemiste les in de klas goed opgevangen kan worden in de rest van de week.

 

De RT is individueel. Ik werk 1 maal (soms 2) per week gedurende 45 minuten met uw kind hier in de praktijk. Vanuit het handelingsplan, dat ik voor uw kind heb opgesteld, bereid ik de RT voor. De werkvormen en materialen zijn op uw kind en de hulpvraag afgesteld. Zo kan ik gebruik maken van de talenten van uw kind, en van daar uit de zwakkere kanten stimuleren en helpen zich beter te ontwikkelen.

 

Uw kind krijgt meestal een aantal korte huiswerk opdrachten om de continuïteit van de hulp te vergroten. De RT sluiten we samen af door het spelen van een spelletje. Het kind mag dit zelf kiezen uit een selectie leerzame spelletjes. Ik onderhoud met u een direct, zeer positief contact, via een schrift. Uitgebreider contact, veelal ook inhoudelijker, verloopt via de telefoon, via de email, of via een oudergesprek.